5139vip威尼斯人-威尼斯网站

 

 
5139vip威尼斯人海门校区直饮水服务BOT项目补充说明


 原5139vip威尼斯人海门校区直饮水服务BOT项目第一章前附表中第四条招标人及联系人中的联系电话为0513-81080084更正为0513-81050084

 

                                    5139vip威尼斯人采购工作组

                                                 201972

 

 
 
进入编辑状态